Sunday, 11 December 2011

OBJEKTIF LINUS

Objektif Program Literasi adalah memastikan murid berupaya:

1. mengenal dan menyebut abjad, mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup

2. membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup, perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

3. membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dan dengan menggunakan kata hubung ' dan '.

No comments:

Post a Comment